• पेट्रोकेमिकल ग्याँस सुकाउने

आवेदन

पेट्रोकेमिकल ग्याँस सुकाउने

१३३

√ क्र्याकिंग ग्यास सुकाउने

आणविक छलनी

√ हाइड्रोकार्बन ग्याँस / तरल सुकाउने

√ LPG रिफाइनिङ

H2S र thiols जस्तै पानी र सल्फाइड हटाउनुहोस्

√ अल्किलेसन एकाइ

कच्चा ग्यासको निर्जलीकरणको लागि

√ डिवाक्सिङ र रिफाइनिङ एकाइ

N-isoalkane अलग गर्न प्रयोग गरियो

सुगन्धित हाइड्रोकार्बन जस्ता अशुद्धता हटाउन प्रयोग गर्नुहोस्

√ isomerization एकाइ

यो कच्चा माल शुद्धीकरण मा हाइड्रोजन सल्फाइड र thiols हटाउन प्रयोग गरिन्छ

उत्पादन जानकारी प्राप्त गर्न बिक्री सम्पर्क गर्नुहोस्।


हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्: